Biuro rachunkowe Wiesława Grala-Mąka

 

Zakres usług

Współpraca z naszymi klientami opiera się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług.

Świadczymy usługi w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych
 • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • ewidencji ryczałtu
 • pełnej obsługi kadrowo-płacowej

Dodatkowo, nasze biuro rachunkowe oferuje:

 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • pomoc w zakresie rejestracji działalności gospodarczej oraz spółki
 • pomoc w przekształceniach firmy, zawieszeniu prowadzenia działalności, likwidacji firmy
 • oferujemy możliwość odbioru dokumentów z siedziby klienta

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

 • dokonujemy zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia
 • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzimy ewidencje VAT
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe

W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:

 • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, o dzieło - na podstawie uzyskanych informacji
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS)
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracowników
 • prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją
 • prowadzimy dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych)
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną i rozliczeniową pracowników niepełnosprawnych z PFRON
 • prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego
 • sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A)
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie)